• 8/03/13

Wat zijn de tuchtrechtelijke gevolgen van de bekentenis van Michael Boogerd?

De verdachtmakingen over dopinggebruik van Michael Boogerd waren de laatste weken zo talrijk dat zijn bekentenis over dopinggebruik niet als een grote verassing kwam. Het landelijke dagblad Metro Nieuws kwam gisteren met de vraag wat de tuchtrechtelijk gevolgen zijn van zijn bekentenis en of het uitmaakt of hij er enkele weken mee heeft gewacht. Daarnaast werd sportadvocaat Richard van der Zwan gevraagd naar de tuchtrechtelijke sancties die zouden kunnen volgen voor Michael Boogerd.

Vrijwillige bekentenis

Volgens het tuchtreglement Dopingzaken Instituut Sportrechtspraak zorgt een vrijwillige bekentenis voorafgaand aan een dopingzaak en mits deze bekentenis op dat moment het enige betrouwbare bewijs is van bedoelde overtreding ervoor dat de op te leggen periode van uitsluiting kan worden verkort. De schorsing mag echter nimmer minder bedragen dan de helft van de zonder deze bekentenis van toepassing zijnde periode.

Volgens voormeld reglement kunnen feiten die verband houden met overtredingen van het tuchtreglement worden bewezen met elk betrouwbaar middel, waaronder dus een bekentenis van desbetreffende sporter.

Tuchtrechtelijke gevolgen

Er kunnen meerdere tuchtrechtelijke gevolgen worden verbonden indien de overtreding komt vast te staan door de Tuchtcommissie. Zo kan Boogerd geschorst worden, zodat hij niet meer mag deelnemen aan enige activiteit binnen de bond (KNWU) en de binnen de bond aangesloten clubs, teams of andere rechtspersonen. Daarnaast kan worden bepaald dat Boogerd geen trainingen mag geven en geen begeleidingsactiviteiten mag uitvoeren bij trainingen en/of wedstrijden. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid dat de resultaten van Boogerd worden geschrapt.

Is de overtreding niet reeds verjaard?

Volgens het Dopingreglement kan er na 8 jaar na de datum van de overtreding geen aangifte meer worden gedaan. Mogelijk is dit nu anders omdat Boogerd vrijwillig is overgegaan tot het bekennen van dopinggebruik.

Het betreffende artikel in Metro Nieuws treft u hier.

Contact

Frederik Hendriklaan 59A

2582 BT Den Haag

Over ons

De sportadvocaat is een initiatief van Zwan Advocaten. Passie voor ons vak, passie voor sport en een goede kennis van de markt is wat ons als sportadvocaten onderscheidend maakt.