• 21/09/11

Spelen zonder spelerspas?

Vorige week vrijdag kwam in het nieuws dat mogelijk 50.000 amateurvoetballers niet speelgerechtigd zijn omdat hun spelerspassen zijn verlopen. Deze spelers moeten volgens de KNVB aan de kant blijven omdat zij niet speelgerechtigd zijn. Maar wat zijn eigenlijk de gevolgen van het spelen zonder een geldige KNVB spelerspas?

Met ingang van het seizoen 2006/’07 is een spelerspas verplicht voor ieder lid van de KNVB van 11 jaar en ouder. De spelerspas is destijds door de KNVB ingevoerd om wangedrag op en rondom het veld en overtredingen ten aanzien van de speelgerechtigheid worden bestreden. De spelerspas heeft als doel de controlemogelijkheden te verbeteren. Met een spelerspas is het makkelijker de identiteit vast te stellen van een speler die zich voor, tijdens of na de wedstrijd heeft misdragen en daarnaast kan de controle op speelgerechtigheid van spelers bij bindende wedstrijden verbeterd worden. Om bovenstaande punten te realiseren heeft de KNVB gekozen voor het principe: ‘geen pas = niet spelen’.

Wat zijn de gevolgen van het spelen zonder of met een verlopen spelerspas?

Indien een speler speelt zonder pas dan wel een ongeldige pas staat daar een strafmaat op van 3 t/m 6 wedstrijden. De vereniging van de speler loopt bij deze overtreding het risico -bij geen bevrijdend verweer- een boete van €74,- te moeten betalen of indien er meerdere spelers ongerechtigd spelen zelfs €148,-. Daarnaast kan 1 winstpunt in mindering worden gebracht bij het betreffende team. Een scheidsrechter loopt het risico bij het onvoldoende controleren van de spelerspassen dat hij/zij 1 tot 3 maanden functieontzegging kan krijgen. Indien hij helemaal niet controleert kan dit zelfs een functieontzegging van 2 tot 4 maanden betreffen. Een verenigingsscheidsrechter loopt het risico van een boete van €148,-.

Spelen met de pas van een ander

Het komt bij het recreatievoetbal vaak voor dat spelers gaan voetballen met de spelerspas van een ander. Indien een speler dit doet hangt hem een zware straf boven het hoofd, namelijk een schorsing van 6 t/m 10 wedstrijden. De speler wie zijn spelerspas afstaat aan een ander loopt het risico 4 t/m 8 wedstrijden geschorst te worden. De vereniging kan in dit geval een boete krijgen van €184,- plus het feit dat 3 winstpunten in mindering worden gebracht bij het betreffende team.

Niet meewerken aan een controle

Tot slot bestaat er voor het niet meewerken dan wel het verhinderen van de controle van de passen door de scheidsrechter een strafmaat van 6 t/m10 wedstrijden. De vereniging kan in dit geval een boete van €184,- en mogelijk kunnen er 3 punten in mindering worden gebracht. Indien spelerspassen bewust worden vernietigd of zoek worden gemaakt, kan een speler 3 tot 6 maanden worden geschorst en de vereniging een boete van 369,- worden opgelegd plus het feit dat 5 winstpunten in mindering gebracht kan worden.

Opstellen ongerechtigde spelers

Soms worden door verenigingen of coaches van een elftal bewust ongerechtigde spelers opgesteld onder een valse naam op het wedstrijdformulier. Indien dit expres onjuist wordt ingevuld wordt de wedstrijd reglementair met 3-0 verloren. Indien de betreffende speler lid is van de KNVB, maar geschorst of uitgesloten van de vereniging is -en toch wordt opgesteld- dan kan de speler 10 wedstrijden worden geschorst. Indien de speler geen lid is van de KNVB, kan hij uiteraard niet worden geschorst. Wel heeft dit gevolgen voor de aanvoerder en/of trainer. In beide gevallen kunnen zij voor 4 wedstrijden uit hun functie worden ontheven. De vereniging kan in dit geval een boete krijgen van €350,- van de KNVB.

Daarnaast kan een vereniging of coach van het elftal een ongerechtigde speler opstellen onder vermelding van de juiste naam. In deze gevallen volgt er geen reglementaire 3-0 overwinning, maar wordt de wedstrijd opnieuw gespeeld. Daarnaast kan de aanvoerder en de betreffende speler van het team een schorsing verwachten van ongeveer 4 tot 8 wedstrijden. De vereniging kan een boete krijgen tussen €75,- en €250,- afhankelijk van de reden van ongerechtigheid. Verder kunnen ook winstpunten in mindering worden gebracht. Ook dit zal afhankelijk zijn van de reden van ongerechtigheid.

Volg het devies van de KNVB op

Indien er herhaaldelijk overtredingen plaatsvinden, zal veelal de tuchtcommissie zich over de zaak buigen. Zij kunnen bijvoorbeeld bij het herhaaldelijk opstellen van niet gerechtigde spelers bepalen om een team uit de competitie te nemen. Het naleven van de overtredingen blijft uiteraard een zaak van de scheidsrechters, clubs en de spelers zelf, omdat de KNVB niet de mankracht heeft om controleurs op pad te sturen. Toch is het gezien de hoge straffen, boetes en mogelijke schorsingen die bij het spelen zonder geldige spelerspas gegeven kan worden, verstandig om het devies van de KNVB ‘geen pas = niet spelen’ te volgen.

Contact

Frederik Hendriklaan 59A

2582 BT Den Haag

Over ons

De sportadvocaat is een initiatief van Zwan Advocaten. Passie voor ons vak, passie voor sport en een goede kennis van de markt is wat ons als sportadvocaten onderscheidend maakt.