• 7/02/12

Het portretrecht van een sporter

Het portretrecht van een sporter is altijd een ‘hot-issue’ geweest. Veel sponsors of andere bedrijven willen namelijk op het succes van een sporter meevaren door commercieel gebruik te maken van zijn of haar bekendheid. Met de Olympische Spelen en het EK voetbal in het vooruitzicht willen weer veel bedrijven hun naam aan de bekendheid van een (top)sporter koppelen. Hoe gaat de rechterlijke macht om met de exploitatie van afbeeldingen waarvoor geen toestemming is verleend?

Het belang van de sporter

Al in 1974 werd duidelijk dat ook aan beroepssporters het recht op een verzilverbare populariteit toegekend werd. In de befaamde zaak ‘De slag om het voetbalgoud’ oordeelde de rechter dat ook beroepssporters een belang hadden bij de exploitatie van hun populariteit, op grond waarvan zij zich tegen exploitatie van hun portret zonder hun toestemming konden verzetten. Vandaag de dag is dat niet anders. Het imago van een sporter is minstens net zo belangrijk als diens sportieve prestaties. De wijze waarop afbeeldingen van een sporter worden gebruikt kunnen je tegenwoordig maken of breken. Geen sporter wil daarom een publicatie van een foto waarop hij of zij rokend te zien is. Het portretrecht geeft de sporter onder bepaalde voorwaarden het recht om zich te verzetten tegen publicatie van een dergelijke foto.

Merchandising

Een bekende sporter kan zijn bekendheid willen gebruiken om geld te verdienen door middel van merchandising. De geportretteerde heeft dan een redelijk belang dat hij of zij kan delen in de voordelen van een exploitatie door de openbaarmaking van zijn of haar portret voor commerciële doeleinden. Een sporter hoeft de exploitatie hiervan niet toe te laten zonder daarvoor een vergoeding te ontvangen.

‘Verzilverbare populariteit’

Grondslag van het Nederlands portretrecht is artikel 21 Auteurswet. Alhoewel dit artikel aanvankelijk was gericht op de privacybelangen van de geportretteerde, is hier voor mensen met een ‘verzilverbare populariteit’ verandering in gekomen. Nadien beriepen veel bekende sporters zich met succes op hun commerciële portretrecht. De crux zit hem vrijwel altijd in de afweging tussen het commerciële belang van een sporter tegenover de vrijheid van nieuwsvoorziening. Laatste vormt namelijk een van de kernwaarden in onze democratie. De rechter moet altijd goed bekijken of het portretrecht van een sporter geschonden wordt en moet daarbij telkens de omstandigheden van het geval afwegen.

Uw naam zonder toestemming gebruikt?

Indien uw naam of afbeelding zonder toestemming (en zonder vergoeding) wordt gebruikt voor commerciële doeleinden is het verstandig om contact op te nemen met een kantoor. Aangezien ons kantoor veel ervaring heeft in dergelijke zaken kunnen wij u direct voorzien van goed advies!

Contact

Frederik Hendriklaan 59A

2582 BT Den Haag

Over ons

De sportadvocaat is een initiatief van Zwan Advocaten. Passie voor ons vak, passie voor sport en een goede kennis van de markt is wat ons als sportadvocaten onderscheidend maakt.